Flanderijn

Onderzoek breed Moratprium

Ik heb een voorblad mogen maken voor een onderzoek naar breed moratorium van mijn vriend. Dit was zijn examenopdracht, en hij wou graag dat daar een mooi voorblad aan vast zou zitten om op te vallen.

Ik heb gekeken naar de huisstijl van Flanderijn, waar hij stage heeft gelopen, zodat zijn onderzoek in evenwicht is met zijn stage.